Om engineering

Proton Engineering är en komplett leverantör av komplexa produkter som består av rörbockning, ändformning, plåtbearbetning och svetsning med hög automationsgrad samt komplett montering till fordons- och verkstadsindustrin.  Vi erbjuder er som kund en helhet i form av konstruktionshjälp, produktutveckling, provning, prototyptillverkning, serieproduktion, ytbehandling och direktleveranser.

På Engineering arbetar vi med kvalificerade helhetslösningar kring rörbockning och svetsning. Alltifrån prototyper och serieproduktion, till montering och olika former av leverans- och logistiklösningar. Vi tillverkar komponenter till världsledande fordon- och verkstadsindustrier. Vi arbetar ständigt med renhetskrav, läckagetester och andra typer av provningar.

Vi hjälper dig med komplexa rör- och plåtkonstruktioner

Vi hjälper dig att gå från skiss till en färdig produkt med bland annat konstruktion, prototypframtagning, provning och noll-serier. Formning och sammanfogning av rör är vår kärnkompetens. Idag tillverkar vi komplexa rör- och plåtkonstruktioner baserade på rörbockning, robotsvetsning, ändformning och komplett montering

Vår affärsidé

Vi skall erbjuda kvalificerade komponenter baserade på rörbockning, ändformning, plåtbearbetning och svetsning med hög automationsgrad samt komplett montering till fordons- och verkstadsindustrin.
Vi skall som leverantör medverka till kunds produktutveckling genom hög teknisk kompetens och produktkännedom.