Förhållningssättet

Värderingar, hur vara...

Proton Groups värderingar beskriver hur vi förväntas vara oavsett sammanhang eller situation. Värderingarna utgör basen i vårt förhållningssätt och det tillstånd vi ständigt strävar efter.

Engagerad

Att vara engagerad handlar om att bry sig och alltid göra sitt bästa – att ta egna initiativ till att förändra och utveckla – att känna delaktighet och vara engagerad i sina arbetsuppgifter.

Modig

Att vara modig är att utmana och ifrågasätta – att våga säga ifrån om något är fel – att våga se sanningen och konsekvent agera därefter – att våga ta ansvar och tro på våra idéer.

Tydlig

Att vara tydlig är att ta ansvar och uttrycka sin vilja – att visa respekt inför andra människor – att ge varandra återkoppling och feedback – att klargöra krav och förväntningar.

Nyfiken

Att vara nyfiken är att prova nya vägar och lära nytt – att vara lösningsfokuserad, kreativ och initiativtagande – att vilja lära och förstå – att se möjligheter till förbättringar.

Proton Groups förhållningssätt - engagerade, modiga, tydliga, nyfikna
Att vara lösningsfokuserad, kreativ och initiativtagande – att vilja lära och förstå – att se möjligheter till förbättringar tillhör Proton Groups förhållningssätt.