Förhållningssättet

Modiga, engagerade, nyfikna och tydliga

Det finns en naturlig koppling mellan våra värderingar och vår historia.
Vi har i många avseenden gått mot strömmen. Haft modet att tro på våra idéer. Många produktionsuppdrag har utvecklats till hela lösningar, där vi bidragit med kompletterande tjänster runt produkten. 

Agerar både rådgivare och ytbehandlare

Ett belysande exempel är vårt samarbete med Kalmar Industries, där vi agerade både rådgivare och ytbehandlare. Läs mer om vårt samarbete med Kalmar Industries här
Eller när Thule lämnade "järnåldern" och problemen med rost bakom sig. Läs mer om Thule och hur vi förbättrade deras korrosionsskydd här.
Drivkraften är vår nyfikenhet. Att finna nya lösningar. Oupptäckta lösningar.