Förhållningssättet

Modiga, engagerade, nyfikna och tydliga

Det finns en naturlig koppling mellan våra värderingar och vår historia. Vi har i många avseenden gått mot strömmen. Haft modet att tro på våra idéer. Många produktionsuppdrag har utvecklats till hela lösningar, där vi bidragit med kompletterande tjänster runt produkten. 

Agerar både rådgivare och ytbehandlare

Ett belysande exempel är vårt samarbete med Kalmar Industries, där vi agerade både rådgivare och ytbehandlare. Eller när Thule lämnade "järnåldern" och problemen med rost bakom sig. Drivkraften är vår nyfikenhet. Att finna nya lösningar. "Oupptäckta lösningar". 

Olika typer av ytbehandlingar

Modet att våga tänka nytt har gjort att vi ligger långt fram när det gäller olika typer av ytbehandling. Grönt krom . Ja, inte till färgen förstås. Vad vi menar är att vår nya förkromning klarar riktigt stränga miljökrav - och ytan är naturligtvis lika snygg och slitstark som alltid.