Kvalitet och miljö


vårt miljötänkande är ren yta

Vår miljö går en dyster framtid till mötes om vi inte skärper oss. Särskilt vi som arbetar med ytbehandling känner pressen. I takt med att nya regler och krav dyker upp måste vi vara öppna för annorlunda sätt att tänka och ställa om produktionen.
Vi lägger också ner en hel del möda på att hitta lösningar som minskar påverkan på omgivningen. 

Kvalitetspolicy

"Verksamheterna inom Proton Finishing skall präglas av medarbetarnas engagemang samt att genom ständiga förbättringar medverka till att uppfylla kundernas krav och förväntningar."

Miljöpolicy

"Vi skall värna om resurserna i vår omvärld och därmed slå vakt om en långsiktig ekonomisk livskraft, vilket innebär att vi aktivt skall utveckla vår ytbehandlingsverksamhet, för att minska dess inverkan på miljön. Utöver tillämpliga miljölagar och andra krav skall verksamheten präglas av ständiga förbättringar som vi skapar tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer."

Läs vår miljö och kvalitetspolicy i sin helhet här.

Läs vårt certifikat för ISO 9001 samt ISO 14001 här

Information om miljö & säkerhet

Seveso-lagstiftningen

Några av våra enheter omfattas av den s.k Seveso-lagstiftingen.
Läs mer om vårt miljö och säkerhetsarbete här.

Reach-kemikalieförordning i EU
Läs mer om vårt arbete med Reach här.

 

ISO 9001 and ISO 14001