Kvalitet och miljö

Proton Finishing är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Läs vårt certifikat för ISO 9001 och ISO 14001 i sin helhet här.

Kvalitetspolicy

Verksamheterna inom Proton Finishing skall präglas av medarbetarnas engagemang samt att genom ständiga förbättringar medverka till att uppfylla kundernas krav och förväntningar.

Läs Proton Finishings kvalitetspolicy i sin helhet här.

Miljöpolicy

Vi skall värna om resurserna i vår omvärld och därmed slå vakt om en långsiktig ekonomisk livskraft, vilket innebär att vi aktivt skall utveckla vår ytbehandlingsverksamhet, för att minska dess inverkan på miljön. Utöver tillämpliga miljölagar och andra krav skall verksamheten präglas av ständiga förbättringar som vi skapar tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer. 

Läs Proton Finishings miljöpolicy i sin helhet här.

Information om miljö & säkerhet

Reach-kemikalieförordning i EU
Läs mer om vårt arbete med Reach här. 

ISO 9001 and ISO 14001