Leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser

för legoytbehandlingstjänster
Antagna år 1994 av Svensk Ytbehandlings Förening
och Svensk Pulverlackteknisk Förening
Reviderade 2001 

ylk 1 (utgåva 3)

Allmänna leveransbestämmelser

för konsult-processleverantörer till ytbehandlingsindustrin
Antagna år 1994 av Svensk Ytbehandlings Förening
och Svensk Pulverlackteknisk Förening
Reviderade 2001


ylk 10 (utgåva 2)

General delivery regulations

For piece work surface treatment services
Adopted 1994 by the Swedish Electroplaters
and Surface Finishers Society and the Swedish
Powder Coating Association
Revised 2001

ylk 1 (edition 3)