Logistik

Vi fortsätter vårt fokus på förbättrad logistik

Fr.o.m. månadsskiftet september/oktober har våra kunder möjlighet att få skriftliga orderbekräftelser rörande leveranser från Proton Finishing. Detta är ett led i att ytterligare öka servicegraden till våra kunder samt stärka vårt interna fokus på leveranssäkerhet.

Vi är väl medvetna om att vår position som ofta ligger sist i logistikkedjan ställer mycket höga krav på korta ledtider, hög leveranssäkerhet och tydligt informationsutbyte med våra kunder. Detta är något vi jobbar intensivt med inom hela Proton Finishing idag.

Vårt syfte med att erbjuda orderbekräftelse till våra kunder är bl.a. att komma bort från det vi kallar ”5-dagarssyndromet”. Alltså att ledtiden från ytbehandlaren alltid är (eller förväntas vara) 5 dagar. Vår syn är att vi ska kunna leverera snabbare än 5 dagar om vi gemensamt jobbar med att trimma våra gemensamma logistikflöden. Då och då uppstår oförutsedda händelser i vår och er produktion vilket kan påverka vår leveranstid. Då ska ni som kund kunna få tydliga besked om vad som gäller.

Vår målsättning är att kunna skicka orderbekräftelse senast 24 timmar efter att gods anländer till anläggningen eller att vi får avrop avseende produkter som redan finns tillgängliga hos oss för ytbehandling. En förutsättning är produkten redan är produktionsberedd och prissatt.

I steg ett kommer vi alltså inte att bekräfta inköpsorder som är en föravisering om att gods kommer att anlända till anläggningen vid ett visst datum. Vi är dock mycket intresserade av att diskutera vilka förutsättningar och rutiner som krävs för att vi ska kunna orderbekräfta redan när vår kund skickar en inköpsorder.

 

Om du och ditt företag har behov av orderbekräftelser från oss ber vi dig fylla i nedanstående formulär. Vi behöver veta namn, funktion, mailadress eller faxnumer till de personer som vi ska skicka kunna orderbekräftelse till.

Har ni synpunkter eller frågor, tveka inte på att kontakta undertecknad.

 Proton Finishing AB

Tomas Enocson
Logistik- och inköpschef
Tel: 0370 – 69 56 25
Mail: tomas.e...@proton.se

  
  
Företag:
Ort:
Ditt namn:
Funktion:
Telefon:
Email:
  
Var vänlig ange: 
Leveransbevakare 1: 
Namn:
Funktion:
Tele:
Mail:
Fax:
  
Leveransbevakare 2: 
Namn:
Funktion:
Tele:
Mail:
Fax:
  
Övriga kommentarer