Profin C4E

Profin C4E – skiktet för extrema applikationer.

Ett elektrolytiskt och organiskt korrosionsskyddande beläggningssystem som  passar för applicering på fästelement och skruvförband i aggressiva miljöer.

Lämpliga användningsområden

Skruvförband och fästelement.
Korrosionsskyddande appliceringar.
I sura och alkaliskt aggressiva miljöer
I applikationer med snävare toleranskrav.
I förband med aluminium och magnesium.
I förband med stålkonstruktioner.
I förband med tryckimpregnerat virke.

Egenskaper

Typgodkännandebevis 0045/07.
Typgodkänt för rostskydd, korrosivitetsklass C4 enl ISO 12944-2 (4).
Skapar ingen väteförsprödhet på härdat material.
Skiktet är Cr6+ fritt.
Minsta skikttjocklek 16 μm på Zink-Nickel skiktet, + topcoat.
Temperaturanvändningsområde < +180°C.
Friktionskoefficient 0,14 +/- 0,02.
Uppfyller ELV- och RoHS-direktiven.

Korrosionsprestanda

> 1000 h till basmaterialkorrosion enligt ISO 9227 (NSS).

Utseende

Halvblank silverfinish

Här finns Profin C4E

Forsheda

GUNNEBO IMPREG Profin C4E