Profin C4F

Profin C4F – skiktet för extrema applikationer.

Ett organiskt korrosionsskyddande beläggningssystem som passar för applicering på fästelement och skruvförband i aggressiva miljöer.

Lämpliga användningsområden

Skruvförband och fästelement.
Korrosionsskyddande appliceringar.
I sura och alkaliskt aggressiva miljöer.
I förband med aluminium och magnesium.
I förband med stålkonstruktioner.
I förband med tryckimpregnerat virke.

Egenskaper

Typgodkännandebevis 0044/07.
Typgodkänt för rostskydd, korrosivitetsklass C4 enl ISO 12944-2 (4).
Skapar ingen väteförsprödhet på härdat material.
Skiktet är helt kromfritt.
Minsta skikttjocklek 25 μm, >12 μm basecoat + >12 μm topcoat.
Temperaturanvändningsområde < +180°C.
Friktionskoefficient 0,14 +/- 0,02.
Uppfyller ELV- och RoHS-direktiven.

 Korrosionsprestanda

> 1000 h till basmaterialkorrosion enligt ISO 9227 (NSS).

Utseende

Halvblank silverfinish.

Här finns Profin C4F

Forsheda

Proton-trallskruv-2-zink-nickel Profin C4F