Kvalitet och miljö

Kvalitet

Vår verksamhet ska präglas av engagemang. Genom ständiga förbättringar ska vi medverka till att dina och våra andra kunders krav och förväntningar uppfylls. Kompetenta, kreativa och motiverade medarbetare är nyckeln.

Det i sin tur bygger på att var och en ska ges möjlighet att utvecklas och få uppskattning för sitt arbete. Man ska även kunna bidra till och påverka vår utveckling i stort.

Utveckling i samverkan med dig som kund

Alla våra processer ska vidareutvecklas genom ett ständigt förbättringsarbete. Dels i samverkan med våra leverantörer.  Men framförallt i nära samverkan med dig som kund. Kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar är målet. Det är dina upplevelser som kund, som utgör grunden för vårt arbete. Ambitionen är att utveckla långsiktiga och lönsamma affärsförbindelser för alla parter.

Jag vill sammanfatta vår kvalitetspolicy med ett ord; totalkvalitet. Det innefattar, förutom en bra produkt, rätt pris, service, leveranssäkerhet, ledtider och faktiskt även reklamationshantering (om oturen mot förmodan skulle vara framme). Totalkvalitet bygger i sin tur på långsiktighet. Långa leverantörsrelationer och även långa kundrelationer. Där våra leverantörer vet vilka krav vi ställer. Och där vi vet vilka krav våra kunder ställer.  Det är fråga om en hel lösning, inte bara själva produkten.

Proton Lighting.

 

Miljö

Vi ska i hela vår verksamhet aktivt arbeta med att minska belastningen på vår miljö och förebygga miljöföroreningar enligt gällande miljölagar och andra krav. Dessa ska betraktas som minimikrav. Genom ett aktivt engagemang ska vi identifiera och påverka de miljöbelastningar som finns inom vår verksamhet. Verksamheten ska ständigt utvärderas och förbättras genom systematiskt arbete. Målet är att skapa så miljövänliga processer och produkter som möjligt. Allt i nära samarbete med dig och våra andra samarbetspartners. Såväl leverantörer som kunder.

Återvinner förbrukade elprodukter

Vi är givetvis certifierade enligt ISO 14001. Vi är också med i El-Kretsen där vi tillsammans med andra tillverkare tar hand om och återvinner förbrukade elprodukter. Läs mer om Elkretsen här.

Från teori till praktisk handling, det är det helt avgörande. Vi jobbar ständigt med att utveckla energisnåla lösningar. Vår nya downlightserie är ett bra exempel på vad jag menar. Från 18 till 14 W och från 26 till 17 W i rena siffror.
Självklart är vi lika aktiva inom våra väggar. Energisnål och ”ren” produktion är något vi jobbar med kontinuerligt.

Proton Lighting