Proton Finishing växlar upp

Proton Finishing storsatsar för framtiden. Nästan 50 miljoner kronor har investerats i linorna för pulverlack och ytbehandling. Med kraftigt ökad kapacitet blir Proton Finishing en av de ledande aktörerna på marknaden.
– Vi kan erbjuda våra kunder svenska kvalitetstjänster som motsvarar kraven på internationell nivå, säger Henrik Dyberg.

Det är Proton Finishings anläggningar på Industripulver i Anderstorp och i Forsheda som just nu är föremål för den största investeringen i företagets historia.

Kraftig kapacitetsökning på Industripulver

På Industripulver i Anderstorp har linan för pulverlack genomgått en fullständig förvandling med nya ugnar, lackboxar, transportband och kylzoner. Anläggningen är redan i drift och det kommande halvåret kommer den att toppas med ett nytt godshanteringssystem. Det handlar om en kapacitetsökning på runt 50 procent, konstaterar Henrik Dyberg som är operativ chef.

– Nu erbjuder vi en av de effektivaste pulverlacklinorna på den svenska marknaden – samtidigt som vi verkar geografiskt nära de ledande svenska producenterna.

Anläggningen kommer också att ha korta ställtider vilket gör det möjligt att ta uppdrag från kunder inom andra industrisegment.

 

Europeisk toppanläggning i Forsheda

I Forsheda är det trumlinan för ytbehandling med zink och nickel som har genomgått en ombyggnation i två steg. Bland annat har zinkstationen, passiveringen och vaxstationen uppdaterats. Här ligger den förväntade kapacitetsökningen på 35 procent och anläggningen hör nu till de bästa i Europa. Kunderna finns inom både fordons- och byggindustrin med olika typer av fästelement som den vanligaste produkten.

 

Investeringar i hållbarhet

Investeringarna på Industripulver i Anderstorp och i Forsheda kommer att ge stora resultat också i Proton Finishings hållbarhetsarbete. Modernare teknik i pulverlackeringslinjen ger minskad energi- och vattenförbrukning. I Forsheda har ombyggnationen av vaxstationen inneburit en kraftigt ökad återvinning av vax i den egna processen. På det sättet kan man hushålla med råvaran och minimera mängden vax som skickas till destruktion.

Fredrik Gillberg, produktionschef för anläggningen Industripulver i Anderstorp och Henrik Dyberg, Proton Finishings operativa chef, framför pulverlacklinan som genomgått en fullständig förvandling.