Maskinsäkerhet på Campus i Värnamo

Den 3-5 mars genomförs utbildningsdagarna inom maskinsäkerhet CE-märkning på Campus i Värnamo. Rutinerade utbildare på plats kommer från JL Safety AB.

I början av 2019 arrangerades för första gången en utbildning inom maskinsäkerhet / CE-märkning tillsammans med Campus Värnamo. Vid utbildningstillfället samlades femton deltagare från nio olika företag för att lära sig mer om direktiv och standarder för CE-märkning.
Utbildningen i maskinsäkerhet är en del av Partnerskapet - Campus Värnamos innovativa satsning för Gnosjöregionens tillverkande företag. Satsningen bidrar till företagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. 

Nu är det dags, under tre dagar den 3-5 mars bjuder Campus in till ytterligare en utbildningsomgång med både grundutbildning, praktikfall och hantering av programvaran CEDOC. 

Utbildningen leds av erfarna föreläsare från JL Safety AB.