Certifierad Ytbehandlare

Nu startar vi en stor satsning för att göra branschen ännu mera konkurrenskraftigt. Surface Academy tillsammans med Svensk Ytbehandlings Förening, inbjuder till att delta i en treårig utbildning, Certifierad Ytbehandlare, där deltagarna lär sig de mesta inom galvanisk ytbehandling.

Svensk industri står för stora utmaningar framåt, och det gäller även svensk ytbehandlingsbransch. Den största utmaningen enligt många experter och det som hindrar tillväxten inom industrin är tillgången till rätt kompetens och rätt medarbetare. Därför startar nu Surface Academy tillsammans med Svensk Ytbehandlingsförening en stor kompetenssatsning, Certifierad Ytbehandlare.

Syftet med satsningen är att skapa en mer konkurrenskraftig industri. Det åstadkommer vi genom att dels höja kompetensnivån på våra medarbetare, men även genom att skapa nätverk på alla organisatoriska nivåer och genom hela värdekedjan. Sverige är ett litet land och genom att samverka kan svenska företag nå sin fulla potential. En långsiktig plan för kompetensutveckling i branschen måste ses som en investering för framtiden.

Efter examen har deltagarna en grundläggande förståelse för ytbehandlingshantverket, olika ytbehandlingsmetoder, kemin och fysiken bakom metoderna samt hur olika processparametrar påverkar kvaliteten.

Övergripande upplägg
Certifierad ytbehandlare genomförs i tre steg, där varje steg genomförs under ett (1) år. Varje steg består av fyra kurser à två dagar och genomförs på olika ställen i branschen. Varje steg innehåller också studiebesök och ett antal hemuppgifter.

Varje steg avslutas sedan med ett certifieringsprov som är valfritt, men för att bli färdig certifierad ytbehandlare behövs godkända certifieringsprov från alla stegen.
Det finns möjlighet att gå enbart ett steg och då krävs det att deltagaren ska göra ett certifieringsprov för att verifiera sina kunskaper.
För att enbart delta på steg två och/eller steg tre krävs förkunskaper som verifieras genom tidigare certifieringsprov.

Språket är svenska och föreläsarna är experter inom sina specifika områden. För att starta ett steg krävs minst åtta deltagare. Maximalt antal deltagare per steg är 16 stycken.

 

 

Kurs

Kursdatum

Sista anmälan

Steg 1 (ny omgång)

K1.1 Intro/Kemi och matematik
K1.2 Ytbehandlingsmetoder
K1.3 Praktisk tillämpning
K1.4 Miljö och kvalitet

9-10 mars 2021

22 januari 2021

Steg 2

K2.1 Grundläggande materialteknik
K2.2 Processtyrning
K2.3 Produktionsekonomi
K2.4 Projektarbete

30/9 – 1/10 2020
November 2020
Januari 2021
Februari – maj 2021

30 april 2020

Certifieringsprov 1

C1 Hemuppgift

4 maj – 12 juni 2020

30 april 2020

 

Certified Surface Finisher (Certifierad ytbehandlare)

Certified Surface Finisher is a three year long education within surface treatment. The education is divided into three steps (one year per step). Every step contains four courses (two days each).

The Certified Surface Finisher education's target groups are process engineers, quality engineers, technicians, managers etc. You can choose to attend one, two or all three steps.

Example of courses:

  • Basics in Mathematics and Chemics
  • Surface treatments processes
  • Coatings and applications
  • Quality assurance
  • Material technology